Türkiye Cumhuriyeti

Hanoi Büyükelçiliği

Büyükelçinin Özgeçmişi


Doğum Yeri ve Yılı :  Burdur - 1957

Medeni Durumu       :  Bekar 

Yabancı Diller          :  Fransızca, İngilizce

Öğrenim Durumu     :  Master

Üniversite                 :  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Master                      :  Bruges Avrupa Koleji AB ve Uluslararası İlişkiler

 

Merkez ve Yurtdışı Teşkilatında Bulunduğu Görevler:

2015-               Hanoi Büyükelçisi

2011-2015       Teftiş Kurulu Başkanlığı - Büyükelçi,Teftiş Kurulu Üyesi 

2006-2010  Duşanbe Büyükelçisi

2004-2006       Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar, Göç ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığı,

 Elçi,Genel Müdür Yardımcısı

2003-2004 İkili Ekonomik İşler Daire Başkanı

1998-2002 Şanhay Başkonsolosu

1996-1998 Avrupa İşleri Daire Başkanı

1991-1995       Brüksel Büyükelçiliği, Büyükelçilik Müsteşarı

1989-1991 Avrupa Toplulukları Dairesi, Başkâtip

1986-1989 Kinşasa Büyükelçiliği - Ortaelçilik Başkâtibi,Başkâtip

1983-1986 Paris Büyükelçiliği - Ortaelçilik Başkâtibi,İkinci Kâtip

1979-1983       Çok Taraflı Ekonomik İşler, Afrika ve Orta Doğu Daireleri, Üçüncü Kâtip