Ülkemizde Yapılacak Muhtelif İşlemler İçin “diğer Adres” Beyanı Verilmesi

Hanoi Büyükelçiliği 18.05.2020

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yıllık izin, turistik ziyaret vb. nedenlerle ülkemize yaptıkları seyahatler sırasında, araç alım-satımı, taşınmaz alım-satımı vb. işlemleri gerçekleştirmek istediklerinde, ilgili kurumlar tarafından Türkiye'de biradresgösterme zorunluluğu şart koşulmakta; bu nedenle çoğu zaman Türkiye'de yenidenadresbeyanında bulunan vatandaşlarımızın, ikamet ettikleri yabancı ülkelere geri dönmelerini müteakiben yenidenadresbeyanında bulunmaları gerekmektedir. Bu durum, özellikle seçim dönemlerindeadresbeyanının yenilenmemesi nedeniyle çeşitli sorunlara da neden olabilmektedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 48. maddesinde kayıtlı olduğu üzere, kişilerin yerleşim yeriadresinin yanısıra, "diğeradres" kaydı imkânı da mevcuttur.Ancak, diğeradresbeyanının, kapsam ve tasarım altyapısıbakımından bu aşamada doğrudan Büyükelçiliğimize yapılması mümkün olamamaktadır.

Bununla birlikte, vatandaşlarımız tarafından bu kapsamda yaşanmakta olan sorunların giderilebilmesini teminen, görüşlerine başvurulan ilgili kurumlarımızdan alınan yanıtlarda:

- Yerleşimyeriadresiniyurtdışı,diğer adresiniiseyurtiçi olarak beyan etmiş vatandaşlarımızın, sistemde kayıtlı diğer adreslerine göre kurumlarca işlem yapılmasının esas olduğu,

- Yerleşim yeri adresi yurtdışı olan Türk vatandaşlarına ilişkin adres bilgilerinin (yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgilerinin) Türkiye Noterler Birliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımına açılmış olduğu,

- E-devlet kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr) veya www.nvi.gov.tr internet sitesinden diğer adres değişiklik bildirimlerininçevrimiçi olarak gerçekleştirilebildiği,

ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız diğer adres beyanlarını, e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr ) ve www.nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden (e-devlet kimlik doğrulama sistemine yönlendirmektedir;e-imza, mobil imza ve SMS yoluyla yapılabilmektedir) veya il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde yapabilecekler; diğer adres bilgilerini muhtelif işlemlerdegeçerliadresolarak kullanabileceklerdir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

09.00 - 18.00

Konsolosluk Şubesi kabul saatleri: 9.30 - 12.00
1.1.2011 1 Ocak Yeni Yıl Tatili
2.2.2011 5.2.2011 TET bayramı (Ay takvimine göre belirlendiği için her yıl değişmekle birlikte, Ocak ayı sonu veya Şubat ayı ortasına kadar)
30.4.2011 30 Nisan Zafer Bayramı
1.5.2011 1 Mayıs İşçi Bayramı
2.9.2011 2 Eylül Milli gün
23.1.2020 29.1.2020 TET Bayramı (Vietnam Yeni Yılı) Tatili
2.4.2020 2.4.2020 Hung Kralları Anma Günü
30.4.2020 30.4.2020 Vietnam Zafer Bayramı
1.5.2020 1.5.2020 1 Mayıs İşçi Bayramı
2.9.2020 2.9.2020 Vietnam Milli Günü