Türkiye Cumhuriyeti

Hanoi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ağustos 2013 Er Celbinde Silah Altına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru , 15.07.2013

1. Ağustos 2013 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca mütekip maddelerde açıklanmıştır.


2. Ağustos 2013 er celbi birinci grupta sevke tabi yükümlülerin 12-15 Ağustos 2013, ikinci grupta sevke tabi olanların 09-11 Eylül 2013 tarihleri arasında sevkleri yapılacaktır.


3. Ağustos 2013 er celp döneminde;


a. 1993 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı oldukları askerlik şubesinin genel celp dönemi Ağustos 2013 olanlar,


b. Celp dönemi Ağustos 2013 olmadığı halde, Ağustos 2013 celp döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,


c. Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden Ağustos 2013 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.


4. Sevke tabi yükümlüler sevk edilecekleri eğitim merkezlerini 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren e-devlet kapısı üzerinden, www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.


5. Ağustos 2013 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren askerlik şubelerinde ilan edilecektir.


6. Yükümlüler sevk işlemlerini yaptırmak için, nüfus cüzdanları ile birlikte, 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren askerlik şubelerine başvurarak sevk evrakını alabileceklerdir.


7. Ağustos 2013 er celbi birinci grupta sevke tabi olanlardan 15 Ağustos 2013 dahil, ikinci grupta sevke tabi olanlardan 11 Eylül 2013 dahil tarihlerine kadar askerlik şubelerine müracaat ederek sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89. maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.


8. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde ve TRT teletekst sayfalarında yer almaktadır.


9. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.


Saygıyla duyurulur.

T.C. Hanoi Büyükelçiliği