Türkiye Cumhuriyeti

Hanoi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ağustos 2014 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru , 06.07.2014

1. Ağustos 2014 er celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Ağustos 2014 er celbi birinci grupta sevke tabi yükümlülerin 04-07 Ağustos 2014, ikinci grupta sevke tabi olanların 17-19 Eylül 2014 tarihleri arasında sevkleri yapılacaktır.

3. Ağustos 2014 er celp döneminde;

a. 1994 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı oldukları askerlik şubesinin genel celp dönemi Ağustos 2014 olanlar,

b. Celp dönemi Ağustos 2014 olmadığı halde, Ağustos 2014 celp döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

c. Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden, Ağustos 2014 er celp döneminde sevke tabi olanlar sevk işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Sevke tabi yükümlüler sevk edilecekleri eğitim merkezlerini 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren e-devlet kapısı üzerinden, www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebilecekler, isteyen yükümlülerden 1'inci grupta sevke tabi olanlar 16 Temmuz 2014, 2'inci grupta sevke tabi olanlar ise 03 Eylül 2014 tarihinden itibaren askerlik şubelerine gitmeden e-devlet kapısından sevk işlemlerini yapabileceklerdir.

5. Ağustos 2014 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren askerlik şubelerinde ilan edilecektir.

6. Yükümlüler sevk işlemlerini yaptırmak için, nüfus cüzdanları ile birlikte, 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren askerlik şubelerine başvurarak sevk evrakını alabileceklerdir.

7. Ağustos 2014 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 07 Ağustos 2014 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 19 Eylül 2014 dahil tarihlerine kadar askerlik şubelerine müracaat ederek sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89. maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

8. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde ve TRT teletekst sayfalarında yer almaktadır.

9. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.


Saygıyla duyurulur.

T.C. Hanoi Büyükelçiliği